COMPUTER
คอมพิวเตอร์ : ฮาร์ดแวร์ | ซอฟท์แวร์ | สารสนเทศ | ระบบสื่อสารข้อมูลและอุปกรณ์เครือข่าย
สถาปัตยกรรมไมโครโปรเซสเซอร์

ฮาร์ดแวร์
 • ความหมายและความเป็นมา
 • วิวัฒนาการของคอมพิวเตอร์
 • ย้อนรอยอดีต...คอมพิวเตอร์
 • กำเนิดเครื่องคอมพิวเตอร์
 • ชนิดของคอมพิวเตอร์
 • เทคโนโลยีการนำข้อมูลเข้าคอมพิวเตอร์
 • ส่วนประกอบของคอมพิวเตอร์
 • ส่วนรับข้อมูล
 • คีย์บอร์ด
 • เมาส์
 • สแกนเนอร์
 • บาร์โค๊ด
 • เครื่องอ่านบัตร (card reader)
 • เครื่องเจาะบัตรโดยใช้คอมพิวเตอร์
 • ส่วนควบคุมกลาง
 • เมนบอร์ด
 • กลไกการทำงานของซีพียู
 • ส่วนควบคุม
 • ส่วนคำนวณ
 • หน่วยความจำหลัก
 • รอม
 • แรม
 • หน่วยความจำสำรอง
 • หน่วยความจำแคชสำหรับดิสก์
 • เครื่องแถบแม่เหล็ก
 • ดิสก์ไดรว์
 • แผ่นบันทึก
 • ฮาร์ดดิสก์
 • ฮาร์ดดิสก์ทำงานอย่างไร
 • จานแสง
 • ส่วนแสดงผล
 • จอภาพ
 • เทคโนโลยีจอภาพแสดงผล
 • เครื่องรับส่งแบบจอโทรทัศน์
 • เครื่องพิมพ์แบบจุด
 • เครื่องพิมพ์เลเซอร์
 • เครื่องพิมพ์ความเร็วสูง
 • PCL มาตรฐานภาษาสั่งงานเครื่องพิมพ์เลเซอร์
 • ความหมายของโมเด็ม
 • จตุรัสเทคโนโลยี : DSVD โมเด็มยุคใหม่
 • ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการบำรุงรักษาเครื่อง
 • 10 ขั้นตอนในการใช้คอมพิวเตอร์อย่างมีประสิทธิภาพ
 • การบำรุงรักษาเครื่องพีซี
 • ข้อพิจารณาในการเลือกซื้ออุปกรณ์ Input
 • การแก้ไขปัญหาทั่วไปเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์
 • สถาปัตยกรรมไมโครโปรเซสเซอร์
 • ประวัติความเป็นมาของไมโครโปรเซสเซอร์
 • สถาปัตยกรรมของ CPU Z-80
 • สถาปัตยกรรมของ CPU 8086
 • สถาปัตยกรรมทั่วไปของชิปตระกูลต่างๆที่น่าใจ
 • สถาปัตยกรรมของ Multitier Client Server
 • ไมโครโปรเซสเซอร์ 64 บิต
 • ซอฟท์แวร์
 • ซอฟต์แวร์ คืออะไร
 • ระบบปฏิบัติการ Window 95 คืออะไร
 • ระบบปฏิบัติการ DOS เป็นอย่างไร
 • การปรับแต่งเมาส์ให้ทำงานตามที่ต้องการ
 • การฟอร์แมตแผ่นดิสก์เก็ตบน Windows 95/98
 • Windows 98 กับ 25 ปัญหากวนใจ
 • Unix คืออะไร
 • Linux คืออะไร
 • Database Management
 • คอมพิวเตอร์ช่วยสอน คืออะไร
 • ไวรัสคอมพิวเตอร์ คืออะไร
 • แนวทางในการสร้างโปรแกรมซ่อมเสริม
 • ความรู้เกี่ยวกับ Internet Proxy-Services
 • การสร้าง IMMCAI
 • การใช้โปรแกรม MS Gif Animator
 • การติดตั้งระบบเครือข่ายอย่างง่าย
 • เทคนิคการกู้ข้อมูลบนดิสก์ 3.5 นิ้ว
 • เลือกการบูตใน config.sys ให้ถูกใจ
 • สารพัน UNIX ตอน SA กับการรักษาความปลอดภัยข้อมูล
 • การสร้างเสียงที่ดีขึ้นจากลำโพงตัวเดิม
 • การพัฒนาซอฟแวร์ แบบออปเจ็กกับเทคโนโลยีเว็บ
 • ระบบสื่อสารข้อมูลและอุปกรณ์เครือข่าย
 • เครือข่ายคอมพิวเตอร์ (1)
 • เครือข่ายคอมพิวเตอร์ (2)
 • เครือข่ายคอมพิวเตอร์เทคโนโลยีที่จำเป็นสำหรับระบบสำนักงานอัตโนมัติ
 • การเชื่อมโยงระบบ UNIX กับระบบเครือข่าย DOS
 • ยูนิกซ์กับเน็ตเวอร์ก
 • รูปร่างเครือข่าย
 • วิธีการถ่ายโอนข้อมูล
 • การต่อเชื่อมเครือข่ายคอมพิวเตอร์
 • ตัวกลางเชื่อมโยง
 • อุปกรณ์ที่ใช้ในการต่อระหว่างเครือข่าย
 • เส้นใยแก้วนำแสง
 • เส้นใยแก้วนำแสง (fiber optic) คืออะไร
 • แสงสามารถเดินทางผ่านเส้นใยแก้วนำแสงได้อย่างไร
 • เส้นใยแก้วนำแสงสั้นหรือยาวเกินไป จะทำอย่างไร
 • แอดเดรสบนเครือข่าย
 • ชื่อและเลข IP
 • รู้จักกับบริดจ์ สวิตซ์ และเราเตอร์
 • NMS ระบบดูแลและบริหารเครือข่าย
 • เคเบิลใยแก้วใต้น้ำ
 • เครือข่ายความเร็วสูง
 • โทรศัพท์คอมพิวเตอร์
 • เมื่อเครือข่ายคอมพิวเตอร์ กำลังจะเดินทาง เข้าภายในบ้าน
 • การเดินสายสื่อสารภายในอาคารตามมาตรฐานระบบเปิด
 • โปรโตคอลประยุกต์บนเครือข่ายคอมพิวเตอร์
 • รู้จักกับไคล์เอ็นต์เซอร์ฟเวอร์
 • ไคลแอนต์ และ เซิร์ฟเวอร์
 • LAN โปรโตคอล
 • เครือข่าย LAN และ WAN
 • การเชื่อมโยงระหว่างเครือข่าย
 • Frame Relay
 • Frame Relay ทางเลือกใหม่ที่ไม่ควรมองข้าม
 • เพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการด้วย Proxy Server
 • เครือข่ายความเร็วสูง Gigabit Ethernet
 • ADSL เทคโนโลยีที่จะพาสายคู่ตีเกลียวสู่ยุคทางด่วนข้อมูล
 • เทคโนโลยีอีเธอร์เน็ตสวิตชิงทิศทางของเครือข่ายแลน
 • SOHO กับเทคโนโลยีอีเธอร์เน็ต
 • นานาสาระกับVirtual Private Network
 • สารสนเทศ
 • เทคโนโลยีสารสนเทศ
 • คอมพิวเตอร์ในชีวิตประจำวัน
 • คอมพิวเตอร์สำหรับผู้บริหาร
 • มัลติมีเดียที่มาของการขยายเทคโนโลยีเครือข่าย
 • เทคโนโลยีมัลติมีเดีย
 • ทางด่วนข้อมูล รากฐานของการศึกษาทางไกล
 • วิทยุ ทีวี บนอินเทอร์เน็ต
 • สารสนเทศส่วนบุคคล ความจำเป็นของการใช้คอมพิวเตอร์
 • ระบบข้อมูลข่าวสารขององค์กร โครงสร้างกำลังเปลี่ยนแปลง
 • ดิจิตอลไลบรารี่
 • การรักษาความปลอดภัยบนเครือข่าย
 • สอบสวนภูมิหลังอินเทอร์เน็ต
 • จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ทำงานอย่างไร
 • กว่าจะมาเป็นไฟร์วอลล์
 • เมื่อทางด่วนข้อมูลข่าวสารกำลังเป็นจริงการประยุกต์ทีวีปฏิสัมพันธ์
 • Video CD ภาพกระตุก
 • ความปลอดภัยในเครือข่าย
 • จะไล่ตามจับเทคโนโลยีกันอย่างไรดี
 • วีดีโอออนดีมานด์
 • สมรรถนะเชิงเปรียบเทียบของชุมสายเอทีเอ็ม
 • การพัฒนารากฐานด้านไอทีในองค์กร
 • ไซเบอร์แคชระบบเงินอิเล็กทรอนิกส์
 • มาตรฐานการพิมพ์หนังสือดิจิตอล
 • แฮกเกอร์
 • Automatic ID ระบบเพื่องานธุรกิจ
 • รู้จักกับวิดีโอคอนเฟอเรนซ์
 • รู้จักกับเครือข่ายคอมพิวเตอร์แบบ ATM
 • MPEG คืออะไร
 • ปรับแต่ง Windows 95 ให้อ่านไฟล์ได้เร็วขึ้น
 • เพิ่มความเร็วในการเรียกใช้เมนู Start
 • สมาร์ทการ์ด : บัตรอเนกประสงค์สำหรับวันนี้และอนาตต
 • การสื่อสารด้วยวิดีโอแบบปฏิสัมพันธ์
 • โกลบอล-คอมมิวนิเคชัน บนฐานอินเทอร์เน็ต
 • การพัฒนาซอฟต์แวร์แนวใหม่ ซอฟต์แวร์เชิงวัตถุ
 • เราได้ประโยชน์อะไรจากกล้องถ่ายภาพดิจิตอล
 • แก้การขาดแคลนแบนด์วิดธ์ในเน็ต ด้วย Optical Communication
 • ปัจจัยเริ่มต้นเมื่อเริ่มตั้งอินเทอร์เน็ตในองค์กร
 • Virtual Office และ Teleworking บนอินเทอร์เน็ต
 • Mobile Computing
 • ไอทีกับแนวโน้มโลก
 • นัยน์ตากับคอมพิวเตอร์

 • Last updated : August, 8,1999