ชื่อ - นามสกุล :นายจุธรณัฐ คณะวงค์
ตำแหน่ง :หัวหน้ากลุ่มบริหารงานทั่วไป
หน้าที่หลัก :ครูสอนศิลปะ
ที่อยู่ :
Telephone :080-133227
Email :joker_pang@hotmail.com
กลุ่ม / แผนก : กลุ่มบริหารงานทั่วไป
หน้าที่ในกลุ่ม : หัวหน้ากลุ่มบริหารงานทั่วไป