ชื่อ - นามสกุล :นายเกรียงศักดิ์ มณี
ตำแหน่ง :ผู้ช่วยผู้อำนวยการ
หน้าที่หลัก :ครูสอนวิชาสังคมศึกษา
ที่อยู่ :
Telephone :
Email :