ชื่อ - นามสกุล :พระพุทธบาทพิทักษ์
ตำแหน่ง :เจ้าอาวาสวัดพระพุทธบาทตากผ้า
หน้าที่หลัก :ผู้รับใบอนุญาต
ที่อยู่ :วัดพระพุทธบาทตากผ้า 279/1 หมู่ 6 ต.มะกอก อ.ป่าซาง จ.ลำพูน 51120
Telephone :084-149629
Email :