ชื่อ - นามสกุล :พระครูสาทรธรรมพิเนต
ตำแหน่ง :ผช.วัดพระพุทธบาทตากผ้า
หน้าที่หลัก :ผู้อำนวยการ
ที่อยู่ :วัดพระพุทธบาทตากผ้า 279/1 หมู่ 6 ต.มะกอก อ.ป่าซาง จ.ลำพูน 51120
Telephone :087-176005
Email :