[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by ATOMYMAXSITE 2.5
ยินดีต้อนรับคุณ บุคคลทั่วไป  
ปิกอัพซวย ชนวัวโผล่ข้างทางกระเด็นโดนจยย.เจ็บ3 เจอข้อหาประมาทฯ (19 เม.ย. 2562, 09:46) ริ้วขบวนเชิญ "คนโทน้ำอภิเษกยิ่งใหญ่" ไปอุโบสถ วัดพระแก้ว(19 เม.ย. 2562, 09:46) สภายุโรป เห็นชอบขึ้นค่าวีซ่าเชงเก้นเป็น 80 ยูโร รอมติคณะมนตรีก่อนบังคับใช้(19 เม.ย. 2562, 09:25) เหนือ43-กทม.40องศาฯ ร้อนทะลุตับ ตูบ เนียนหลับ"หน้าห้องแอร์"(19 เม.ย. 2562, 09:13) ไม่อยู่แล้ว แฉแคมป์ม้าลายหลังร่วงชปล."โด้" เจ็บปวดกดดันส่อย้ายหนีทีม(19 เม.ย. 2562, 08:50) ผบก.จร. ยันคลิปเรียกค่าประเพณี 100 เป็นตำรวจจราจร ลั่นไม่ปล่อยไว้แน่ (คลิป)(19 เม.ย. 2562, 08:38) ไม่เหมือนผีโดนยำแน่ เดือดสนามแตก "ฟานไดค์" เผยวิธีดับห้าวเมสซี(19 เม.ย. 2562, 08:37) ริ้วขบวนเชิญ "คนโทน้ำอภิเษก" จากวัดสุทัศน์ ไปวัดพระแก้ว(19 เม.ย. 2562, 08:32) มอบปลัด ศธ.รวบรวมคำสั่ง ม.44 ส่งรัฐบาลทบทวน(19 เม.ย. 2562, 08:30) ตกรอบทำคลั่ง แฟนหงส์ชอบใจ "ม้าลาย" คลั่งส่งสตาร์ดังบวกเงินแลกซาลาห์(19 เม.ย. 2562, 08:25) วชช.หนีเปิด-ปิดตามอาเซียน(19 เม.ย. 2562, 08:24) ทำไปได้ แม่ทิ้งลูกกลางสะพาน ก่อนทิ้งร่างลงบางปะกง หวังฆ่าตัวตาย(19 เม.ย. 2562, 08:21) แนะวิธีหาหลักสูตรสมัครทีแคสรอบ 3(19 เม.ย. 2562, 08:21) ยายร่ำไห้ คุณตาคู่ชีวิต วูบจมน้ำดับในบ่อกัก ลูกเพิ่งมารดน้ำสงกรานต์(19 เม.ย. 2562, 08:20) สทน.พัฒนาเครื่องวัดรังสีริมตาแพทย์(19 เม.ย. 2562, 08:18) เปิดชื่อ 5 บิ๊กเนมชิงดิวตี้ฟรี! “นิตินัย” เดินหน้าประมูลยันสิ้นเดือน พ.ค.รู้ผล(19 เม.ย. 2562, 08:17) อย.ปลดล็อกชุดตรวจ “เอชไอวี” ด้วยตนเอง(19 เม.ย. 2562, 08:16) หนุนใช้ บี 10 เป็นพลังงานทางเลือก(19 เม.ย. 2562, 08:15) พระราม 2 ซอย 82 คืบ กทม.เร่งขยาย 4 เลน(19 เม.ย. 2562, 08:13) เปิดแผนระบายผลไม้!(19 เม.ย. 2562, 08:13)
เมนูหลัก
ลิงค์แนะนำ
e-Learning


  

  หมวดหมู่ : ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : รายงานการประเมินตนเอง
โดย : admin
เข้าชม : 527
เสาร์์ ที่ 30 เดือน มิถุนายน พ.ศ.2561 ปักหมุดและแบ่งปัน
     

บทสรุปสำหรับผู้บริหาร
รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (SAR) 2560
 
          โรงเรียนพรหมจักรสังวร ตั้งอยู่เลขที่ 279 หมู่ที่ 6 ตำบลมะกอก อำเภอป่าซาง จังหวัดลำพูน  สังกัดกองพุทธศาสนศึกษา สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ เปิดสอนตั้งแต่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 6 มีบุคลกรสายบริหาร 5 รูป/ คน ได้รับการประเมินรอบสาม เมื่อวันที่ 3 – 5 มิถุนายน พ.ศ.2556
          ในปีการศึกษา 2560 มีครูผู้สอนประจำ 8 คน ครูผู้สอนพิเศษ นักศึกษาฝึกประสบการณ์ และเจ้าหน้าที่
รวม 16 รูป และมีนักเรียน จำนวน 100 รูป
 
จำนวนนักเรียนปีการศึกษา ๒๕60 รวม 100 คน

ระดับชั้น
เรียน
ม.1 ม.2 ม.3 รวม
ม.ต้น
ม.4 ม.5 ม.6 รวม
ม.ปลาย
รวม
ทั้งหมด
จำนวนห้อง 2 1 1 4 1 1 1 3 7
ประเภท พระ - - - - - - - - -
สามเณร 27 20 19 66 16 9 9 34 100
รวม 27 20 19 66 16 9 9 34 100
 
       ผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2560 ดังนี้
          ดำเนินงานตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษา เพื่อให้บรรลุความสำเร็จตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระดับมัธยมศึกษา จากผลการดำเนินงานสรุปผลการประเมินคุณภาพตามมาตรฐาน ได้ดังนี้
มาตรฐาน ค่าเฉลี่ย
ระดับคุณภาพ
ระดับคุณภาพ
มาตรฐาน
มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพของผู้เรียน 2 พอใช้
มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา 3 ดี
มาตรฐานที่ ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 3 ดี
มาตรฐานที่ ๔ ระบบการประกันคุณภาพภายในที่มีประสิทธิผล 3 ดี
          จากผลการประเมิน 4 มาตรฐาน สรุปว่าได้ระดับ 3 ดี ทั้งนี้ เพราะมาตรฐานที่ 1 ผลการจัดการศึกษา อยู่ในระดับ 2 พอใช้ มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการศึกษา อยู่ในระดับ 3 ดี มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ อยู่ในระดับ 3 ดี มาตรฐานที่ 4 ระบบการประกันคุณภาพภายในที่มีประสิทธิผล อยู่ในระดับ 3 ดี 
 
          ๓.8 สรุปผลการดำเนินงานในภาพรวม
          จากผลการดำเนินงาน โครงการ และกิจกรรมต่างๆ ส่งผลให้สถานศึกษาจัดการพัฒนาคุณภาพการศึกษาประสบผลสำเร็จตามที่ตั้งเป้าหมายไว้ในแต่ละมาตรฐาน จากผลการประเมินสรุปว่าได้ระดับ 3 ดี ทั้งนี้ เพราะมาตรฐานที่ 1 ผลการจัดการศึกษา อยู่ในระดับ 2 พอใช้  มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการศึกษา อยู่ในระดับ 3 ดี มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ อยู่ในระดับ 3 ดี  มาตรฐานที่ 4 ระบบการประกันคุณภาพภายในที่มีประสิทธิผล อยู่ในระดับ 3 ดี 
          ทั้งนี้สถานศึกษามีการจัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนอย่างหลากหลายที่เป็นไปตามปัญหาและ       ความต้องการพัฒนาตามสภาพของผู้เรียน สอดคล้องกับจุดเน้นของสถานศึกษาและสภาพของชุมชนท้องถิ่น จนมีผลการพัฒนาคุณภาพของผู้เรียนอยู่ในระดับดี มีผลสัมฤทธิ์ที่สูงขึ้น ผู้เรียนมีความสามารถในการอ่านและเขียน การสื่อสารทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ความสามารถในการคิดคำนวณ การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารได้ดี และมีความประพฤติด้านคุณธรรมจริยธรรม ค่านิยมและคุณลักษณะตามที่สถานศึกษากำหนด และเป็นศาสนทายาทที่ดีปรากฏอย่างชัดเจนดังที่ปรากฏผลประเมินในมาตรฐานที่ 1 ในด้านกระบวนการบริหารจัดการของผู้บริหารสถานศึกษามีผลประเมินในรายมาตรฐานอยู่ในระดับดี สถานศึกษามีการวางแผน ออกแบบกิจกรรมและดำเนินงานตามแผนที่เกิดจากการมีส่วนร่วม ใช้ผลการประเมินและการดำเนินงานที่ผ่านมาเป็นฐานในการพัฒนา และสอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนา ตรวจสอบผลการดำเนินงาน และการปรับปรุงแก้ไขงานให้ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง ครูจัดกระบวนการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญมีผลประเมินอยู่ในระดับดี โดยมีการวิเคราะห์ ออกแบบและจัดการเรียนรู้ที่เป็นไปตามความต้องการของหลักสูตร และบริบทสถานศึกษา พัฒนากิจกรรมการเรียนรู้ ใช้สื่อการเรียนรู้ ติดตามตรวจสอบและช่วยเหลือนักเรียนเพื่อพัฒนาและแก้ปัญหารายบุคคล และการประเมินผลจากสภาพจริงในทุกขั้นตอน สถานศึกษาดำเนินงานตามระบบการประกันคุณภาพภายในอย่างเป็นขั้นตอน จนเกิดคุณภาพประสิทธิภาพและประสิทธิผลจนมีผลประเมินอยู่ในระดับดี โดยสถานศึกษาให้ความสำคัญกับผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายเพื่อเกิดความร่วมมือในการวางระบบและดำเนินงานประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาเป็นอย่างดี และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องมีความมั่นใจต่อระบบการบริหารและการจัดการของสถานศึกษาในระดับสูง
 
ข้อสรุปผล และข้อเสนอแนะเพื่อพัฒนาสถานศึกษา
          1. สถานศึกษามีการดำเนินการพัฒนาเรื่องผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ของนักเรียน ที่ผลการสอบประจำภาคเรียนปีการศึกษา 2560 อยู่ในค่าเฉลี่ยระหว่างสมควรปรับปรุง ไปถึงพอสมควร ในมาตรฐานที่ 1 โดยได้พัฒนาการเรียนรู้ของนักเรียนเพิ่มเติมดังนี้
               1.1 มอบหมายให้แต่ละกลุ่มสาระวิชาจัดให้นักเรียนเรียนเพิ่มเติม หรือทำงานเพิ่มเติม
              1.2 จัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาสำหรับนักเรียนทุกรูป โดยจัดให้มีการพัฒนาบริเวณพื้นที่ทั้งภายในโรงเรียน และบริเวณเขตพุทธาวาสของวัดพระพุทธบาทตากผ้า 
               1.3 ดำเนินการตรวจตราหาสารเสพติดสำหรับนักเรียนทุกรูป เพื่อเป็นการป้องกันไม่ให้นักเรียนยุ่งเกี่ยวกับการเสพสารเสพติด และปรับคะแนนเพิ่มเติมสำหรับนักเรียนทุกรูปที่ผ่านการตรวจสอบ
               จากการดำเนินการดังกล่าวทำให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแผนกสามัญศึกษา + คะแนนจากจิตอาสาพัฒนาสังคม + คะแนนจากความประพฤติสมกับเป็นศาสนทายาท มีค่าเฉลี่ยเป็นพอสมควร และดี เพิ่มขึ้น
          2. สถานศึกษามีการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนของคณะครูอย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็นประโยชน์ต่อนักเรียนที่เป็นกลุ่มเป้าหมาย  โดยจัดพัฒนาสื่อการเรียนการสอนอย่างต่อเนื่อง เช่น การจัดสรรหางบปรับปรุงห้องสมุด การให้คณะครูนำข้อมูลจากระบบอินเตอร์เน็ตมาจัดกิจกรรมเพิ่มเติม และการจัดการเรียนการสอนให้ผู้เรียนสามารถกำหนดวัตถุประสงค์ สามารถสรุปสาระและเชื่อมโยงเพื่อการนำมาวางแผนทำโครงการ หรือจัดทำแฟ้มสะสมงานแต่ละวิชาได้ เช่น กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ เป็นต้น และเปิดโอกาสให้นักเรียนสามารถวิพากษ์วิจารณ์การจัดการเรียนการสอนของคณะครูได้อย่างมีเหตุผล  และมีความคิดสร้างสรรค์
          3.  สถานศึกษามีการพัฒนาบุคลากรทางการศึกษาอย่างต่อเนื่อง โดยให้เข้ารับการอบรมตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่างๆ การประชุมสัมมนาทางวิชาการ สนับสนุนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ มีกิจกรรมที่หลากหลายวิธี ทำการจัดทำแผนมโนทัศน์ โครงงาน การวิจัยหน้าเดียว (สำหรับผู้เรียน) การสืบค้นจากแหล่งเรียนรู้อินเทอร์เน็ต
          4.   สถานศึกษาจัดให้มีการประกันคุณภาพภายในมาอย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็นการประกันการจัดการบริหารโรงเรียนให้มีคุณภาพและประสิทธิภาพตามมาตรฐานของประเทศ และมีการบริหารแบบมีส่วนร่วม นำชุมชน คณะกรรมการสถานศึกษาเข้ามามีบทบาท ร่วมพัฒนาการศึกษาจัดระบบการนิเทศติดตาม การสรุปรายงานและการจัดทำโครงการ/กิจกรรมให้มีความชัดเจน
 
นวัตกรรมและสิ่งดีเด่น  รวมทั้งการปฏิบัติที่เป็นเลิศของสถานศึกษา
          1.  สถานศึกษาสนับสนุนการจัดอบรมโครงการค่ายคุณธรรม จริยธรรม ที่สถานศึกษาต่างๆ และคณะบุคคลที่มาขอรับการอบรมผ่านมาทางวัดพระพุทธบาทตากผ้า โดยอนุญาตให้ใช้อาคารเป็นสถานที่จัดการอบรม และสนับสนุนบุคลากรมีส่วนร่วมในการจัดการอบรม
          2.  สถานศึกษามีการพัฒนา และมีการปรับปรุงการนำเทคโนโลยีมาสนับสนุนการบริหารงานอย่างต่อเนื่อง เช่น การเรียนการสอนผ่านดาวเทียม การเรียนการสอนเพิ่มเติมจากระบบทีวีทรูวิชั่น และการปรับปรุงระบบอินเตอร์เน็ต และการติดตั้งโพรเจคเตอร์เพิ่มเติม มาเข้าเป็นสื่อการจัดเรียนการสอนอย่างต่อเนื่อง
          3. สถานศึกษามีการสนับสนุนให้นักเรียนมีความสนใจในการอ่านอย่างต่อเนื่อง โดยมีการจัดหางบประมาณมาจัดซื้อหนังสือเข้าห้องสมุดอย่างต่อเนื่อง และมีการติดตั้งระบบค้นหาข้อมูลทางอินเตอร์เน็ต ภายในห้องสมุด
          4. สถานศึกษามีการสนับสนุนการตรวจหาสารเสพติดภายในอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้เป็นสถานศึกษาที่เหมาะสมกับสถานศึกษาที่บริหารงานทางพระพุทธศาสนา โดยได้รับความสนับสนุนเรื่องเครื่องมือการหาสารเสพติดจาก องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน
          5. สถานศึกษามีการติดตามพฤติกรรม และความเป็นอยู่ของนักเรียนอย่างต่อเนื่อง ทั้งภายในสถานศึกษา และภายนอกสถานศึกษา โดยมีโครงการตรวจหาสารเสพติด โครงการตรวจกุฏิ และโครงการตรวจความสะอาด ตลอดจนถึงการเยี่ยมวัด ตามวัดต่างๆที่เป็นที่พักอาศัยของนักเรียน
 
ทิศทางการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานของสถานศึกษาในอนาคต
          1.  สถานศึกษามีโครงการปรับพื้นฐานวิชาภาษาไทย ทั้งการฟัง พูด อ่าน และเขียน สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 เพื่อเน้นให้นักเรียนเข้าใจภาษาให้ได้ดียิ่งขึ้น
          2.  สถานศึกษามีโครงการธรรมะสวัสดี เพื่อมุ่งเน้นเรื่องความประพฤติกรรมของนักเรียน ให้เหมาะสมกับศาสนทายาทที่ดี
          3.  สถานศึกษามีโครงการอบรมก่อนสอบ ทั้งการจัดการเรียนการสอนวิชาการทางพระพุทธศาสนา และวิชาสามัญทั่วไป เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการสอบระดับประเทศ ให้มีคุณภาพดีเพิ่มขึ้น
          4. สถานศึกษามีโครงการสนับสนุนการอ่านสำหรับนักเรียนอย่างต่อเนื่อง โดยการจัดหาหนังสือเรียน หนังสืออ่านนอกเวลาเรียน และหนังสืออื่นๆที่เป็นประโยชน์ และการจัดหาสถานที่การสืบค้นหาข้อมูลทางอินเตอร์เน็ต มาไว้ใช้ในห้องสมุด
          5.  สถานศึกษามีโครงการการจัดการเรียนการสอนนอกสถานที่ เพื่อเป็นประโยชน์ และประสบการณ์ทางการศึกษาของนักเรียน โดยจะจัดการเรียนการสอนนอกสถานที่ระยะสั้นไปตามสถานที่สำคัญในจังหวัดลำพูน และการจัดการเรียนการสอนนอกสถานที่ระยะยาวไปตามสถานที่สำคัญต่างในเขตภาคเหนือตอนบน
          6. สถานศึกษามีการพัฒนาบุคลากรอย่างต่อเนื่อง ทั้งการสนับสนุนการเข้ารับการอบรมตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่างๆ การประชุมสัมมนาทางวิชาการ การสนับสนุนจัดหา จัดทำสื่อการจัดการเรียนการสอนต่างๆ และการสนับสนุนสวัสดิการต่างๆของบุคลากร
          7. สถานศึกษาสนับสนุนผู้บริหารให้มีการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายใน  ระบบติดตาม  การกำหนดทิศทางการพัฒนาการศึกษา  การจัดองค์กรโครงสร้างการบริหาร  พัฒนาสื่อนวัตกรรม  มีคอมพิวเตอร์  อินเทอร์เน็ต  แหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่นเพียงพอ  ตลอดจนการจัดสภาพแวดล้อมสถานศึกษา  ห้องเรียน  ห้องสมุด  และแหล่งเรียนรู้อื่น ๆ อย่างมีประสิทธิภาพ
          8. สถานศึกษามุ่งเน้น ส่งเสริม และสนับสนุน ให้นักเรียนที่จบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ศึกษาต่อระดับอุดมศึกษาในสมณะเพศ เพื่อสนับสนุนศาสนทายาทต่อไป

Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.

ข่าวประชาสัมพันธ์5 อันดับล่าสุด

      หลักคำสอน ๑๙ ประการ 7/ก.พ./2562
      ใบสมัครเข้าศึกษา ปีการศึกษา 2562 4/ก.พ./2562
      ไฟล์GPA5เทอม ปี 2561 25/ธ.ค./2561
      คดีเงินทอนวัด กรณีวัดพระพุทธบาทตากผ้า 8/ส.ค./2561
      พระบัญชาสมเด็จพระสังฆราช 1/ส.ค./2561